Pienryhmänjohtajan pienoisopas

Kirjoittanut pastori David Weidlich
Fair Oaksin presbyteerinen kirkko
11427 Fair Oaks Blvd, 
Fair Oaks, CA 95628

 

Kääntänyt ja muokannut Tero Skogberg

 

Hyvät asiat tulevat pienissä ryhmissä!

 

Sisältö

Johdanto

1. Yhteyden rakentaminen

2. Jumalan palvonta

3. Jumalan Sanan opiskelu

4. Evankeliointi ja suuntautuminen ulospäin

5. Kaikki alkaa johtajuudesta

Johdanto

Ihmisten kuusi tarvetta

-Mielipidetutkimus

Kaikki nämä tarpeet voidaan kohdata pienryhmässä!

(Lähde: Rev. Dale Galloway, Small Group Seminar, Charles E. Fuller Institute.)


Mikä on pienryhmä?

"Kristitty pienryhmä on tavoitteellinen kokoontuminen kasvotusten, jossa 3-12 henkilöä tapaavat säännöllisesti ennalta sovitusti yleisenä tavoitteenaan tutkia mahdollisuuksia ja kasvaa yltäkylläiseen elämään Kristuksessa. "

- Roberta Hestenes, Eastern Baptist College

Miksi kokoonnumme pienryhmissä?

1. Alkukirkosta saatu malli sisältää toimintaa sekä suurissa että pienissä ryhmissä.
Ap. t. 2:42-47
"Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. 43. Pelko levisi ihmisten keskuuteen, ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. 44. Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä. 45. He myivät talonsa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. 46. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. 47. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat."
 
Nimeä kaikki mitä nämä alkukirkon ihmiset tekivät:
Montako näistä asioista voidaan saavuttaa ihmisillä jotka kokoontuvat jumalanpalvelukseen kerran viikossa?
Ap. t. 5:42
"Entiseen tapaan he joka päivä opettivat temppelissä ja kodeissa ja julistivat, että Jeesus on Messias."
2. Suuressa, kasvavassa seurakunnassa pienryhmät ovat ensisijaisen tärkeitä ihmisten välisille suhteille, joita he tarvitsevat pystyäkseen kasvamaan Kristuksessa.

Pienryhmät eivät ole kirkko. Ne eivät korvaa yhteisiä jumalanpalveluksia, mutta ne ovat tärkeä osa seurakuntaa. Tapaamme yhdessä ylistyksessä ja Jumalan Sanan julistuksessa. Sitten tapamme kotona auttaaksemme toisiamme päästäksemme soveltamaan Jumalan Sanaa.

Kuinka pienryhmät sopivat seurakuntiin?

Jumalanpalvelusten rooli

Jumalanpalvelukset ovat tarpeellisia jotta suuret joukot pääsevät osallistumaan ylistykseen, opetukseen ja rukoukseen.

Pienryhmien rooli

Pienryhmät mahdollistavat yhteyden luomisen ryhmän osaanottajien ja muun seurakunnan välille. Raamatulliset ohjeet ovat sellaisessa yhteydessä että ne voi helposti soveltaa kristityn jokapäiväiseen käytännön elämään välittämisenä, rukouksena ja toisten kannustamisena. Tällaiset ryhmät yleensä tapaavat kodeissa jolloin tapaamisista ei tule liian virallisia ja kasvokontaktin saanti helpottuu. Toisin kuin kirkolla, pienryhmiä voi olla niin monta kuin jäsenillä on koteja.

Aikuisten raamattupiirien rooli

Aikuisten raamattupiirit tarjoavat asiantuntijan ohjausta tarvitulle alueelle. On olemassa paljon raamattutunteja ja oppisarjoja jotka soveltuvat tällaiseen luokkahuone kokoontumiseen. Nämä ryhmät kokoontuvat yleensä kirkolla ja ovat siten rajoitettuja kirkon puitteisiin.


Kahdeksan teologista oletusta pienryhmistä

  1. Sinut on luotu Jumalan kuvaksi ja sinulle on annettu suuria voimavaroja.
  2. Sinun ominaisuutesi ilmenevät parhaiten Jeesuksessa Kristuksessa kristillisen yhteisön kannustavassa ilmapiirissä.
  3. Jotta kristillisestä yhteisöstäsi tulisi todella kantava, teidän tulee tuntea toisenne perusteellisesti...ja se vaatii aikaa, vaivaa ja yhteistä sitoutumista elämään yhdessä.
  4. Henkilökohtainen kasvu alkaa sisäisestä muutoksesta—kun vastaat Jumalan kutsuun uudistumisesta.
  5. Pyhä Henki on varustanut sinut hengellisillä lahjoilla palvellaksesi toisia—sinun yhteisössäsi ja sen kautta laajemmalle kirkolle.
  6. Raamattu on elävä kuvaus Jumalan vapauttavasta toiminnasta ja paras opas Hänen tahtoonsa sinun elämässäsi.
  7. Hengellinen eheys sisältää sinun koko olemuksesi–tunteesi, suhteesi, arvomaailmasi ja elämäntyylisi.
  8. Kiitos nousee luonnollisesti ja spontaanisti kun vapaudut kristillisen yhteisösi kannustavassa ilmapiirissä näkemään ja kokemaan sitä kaunista persoonaa joka sinä olet Kristuksessa.
(Lähde: Lyman Coleman)

Kristityn pienryhmän neljä päämäärää

1. Yhteyden rakentaminen (Koinonia)

Ap. t. 2:44-46 Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä. 45. He myivät talonsa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. 46. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin.

2. Jumalan palvonta

Ap. t. 2:47 He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat.

3. Jumalan Sanan opiskelu ja soveltaminen jokapäiväiseen elämään

Ap. t. 2:42 Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta.

4. Evankeliointi ja suuntautuminen ulospäin

Ap. t. 2:47 ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat.

Ap. t. 5:42 Entiseen tapaan he joka päivä opettivat temppelissä ja kodeissa ja julistivat, että Jeesus on Messias.

Pienryhmät pyrkivät YPOE tasapainoon

Jotkut ryhmät painottavat jotain osaa käyttäen siihen enemmän aikaa. Tämän voi tehdä toisten osa-alueiden kustannuksella, mutta kaikkien kristittyjen pienryhmien tulisi sisältää jotain kaikista neljästä kohdasta.

 

Tasapainoisen ja säännöllisesti kokoontuvan ryhmän työjärjestys

Yhteyden luominen, osa I (10 minuuttia)

Tervetuloa (Tervetulosanat ja alkurukous)

"Jään sulattaminen" tai lämmittelykysymykset
Opiskeluosuus (35 minuuttia)
Alustus / kertaus ja tekstin esittely
Raamattukysymykset
Avoimet kysymykset

Syventävät kysymykset

Seurauskysymykset

Yhteenveto

Palvonta ja rukous (30 minuuttia)

Laulua
Esirukousaiheet
Kiitosaiheet (Rukousvastaukset)

Rukousta

Evankeliointi / suuntautuminen ulospäin (10 minuuttia – suurin osa evankelioinnista tapahtuu normaalin kokoontumisajan ulkopuolella)

Aivoriihi, suunnittelua ja raportointia evankeliointi projekteista.
Infoa tämän- ja ensikerran välistä (5 minuuttia)

Tiedotukset kokouksista ja tapahtumista tämän ja seuraavan kerran välisenä aikana

Ehdotuksia seuraavaksi kerraksi

Loppusanat

Yhteyshetki, osa II (jälkimmäinen)

Kertaaminen ja sosiaalinen kanssakäyminen

Kokonaisaika: 1 tunti, 30 minuuttia

 

1. Yhteyden rakentaminen

Kuinka rakentaa yhteyttä pienryhmässä?

Ap. t. 2:44-46: Uskovat pysyttelivät yhdessä, ja kaikki oli heille yhteistä. 45. He myivät talonsa ja tavaransa, ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. 46. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin, ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin.

Mikä on yhteys?

Raamatun sana yhteys, koinonia (Ap. t. 2) pitää sisällään enemmän intimiteettiä kuin pelkkä kumppanuus. Kirjaimellisesti se tarkoittaa että "asiat ovat yhteisiä." Kristillisessä yhteisössä , kuten esimerkiksi kirkossa ja erityisesti pienryhmässä ihmisellä tulisi olla suhteita jotka kestävät kriisejä ja eroja mielipiteissä. Tämän kaltaista yhteyttä Kristus aikoi löytää täältä maan päältä. Sellaista yhteyttä voi johtaa.

Yhteys sisältää:

Toisin sanoen paikka jossa voimme rakastaa toisiamme ja harjaannuttaa hengellisiä lahjojamme.

Tämän voi tehdä pienryhmässä mutta tätä ei saavuteta suuressa jumalanpalveluksessa.

Kun ryhmä aloittaa kokouksen on kirkkorakennus välttämättä huomion kohteena. Ihmisten tarvitsee tuntea toisensa ennenkuin he ovat valmiita sitoutumaan pitkäaikaiseen toimintaan.

- Lähde: Good Things Come In Small Groups, p. 99.

Testi yhteydestä:

Kun kysyt rukousaiheita, niin onko vastaus tämän kaltainen: "Rukoilkaa minun naapurin tädin puolesta joka on sairaalassa " vai voiko joku sanoa, "Rukoilkaa minun puolestani, minut on määrätty kokeisiin ja pelkään henkeni puolesta?"

Voiko joku sanoa ryhmälle, "Olen kuntoutuksessa oleva alkoholisti, mutta viime viikolla olin päissäni." Tai "Olen työtön eikä minulla riitä motivaatiota mihinkään."

 

Kommunikaation viisi tasoa:

1. Klisee keskustelu. Keskustelu "turvallisesta" yleisistä aiheista tapahtuu kokouksen ensimmäisten viiden minuutin aikana. Aiheena ovat sää, perhe, ystävät ja ajankohtaiset tapahtumat.

2. Informaation ja asioiden jakaminen. Ihmiset puhuvat yleisesti tapahtumista, ideoista ja asioista. Eivät kuitenkaan itsestään, sitoumuksistaan tai heidän uskostaan Raamattuun.

3. Ideoiden ja mielipiteiden jakaminen. Tämän syvemmän tason kommunikointiin liittyy halu puhua henkilökohtaisista ideoista ja mielipiteistä. Tämä taso vaatii pientä riskien ottoa.

4. Tunteiden jakaminen. Ihmiset ovat halukkaita ottamaan riskin ja kertoa ryhmän jäsenille mitä he tuntevat, ei vain mitä he ajattelevat. Ryhmäläiset ovat vähemmän vältteleviä ja avoimempia.

5. Syvä kommunikaatio. Kommunikaation syvin taso vaatii avoimuutta, paljastamista ja epäitsekkyyttä. Tämä sisältää riskejä ja on harvinainen, mutta voimakas tapa kommunikoida.

Tehtävä yhteyden rakentamiseen on itseasiassa suhteiden rakentamista. Johtajan tehtävä on paljon monimutkaisempi; koska hän ei ainoastaan ole rakentamassa suhteita ryhmän jäseniin vaan myös rohkaisemassa ja antamassa tilaa ryhmän jäsenille rakentaa suhteita toisiinsa.


Kuinka rakentaa todellinen yhteys?

1. Oppia tuntemaan toinen toisenne.

Se alkaa tutustumalla, mutta ensin meidän pitää mennä edemmäs – syvempiin kiinnostuksen, uskon, arvojen ja tunteiden tasoihin. Johtajan tulee pitää tätä tärkeänä ja toteuttaa tätä. Anna ryhmän oppia tuntemaan todellinen sinut, aluksi vain pinnallisesti, sitten syvemmin. Kun ryhmäläiset näkevät sinun tekevän tämän, tietävät sen olevat hyvä jos he myös tekevät niin. Parasta kaikessa on että kun opimme tuntemaan toisemme paremmin, alamme pitämään toisistamme enemmän.

Voidaksemme vaihtaa ajatuksia Jumalan todellisuudesta meidän tulee jakaa ihmisyytemme...sen riittämättömyytemme joka panee meidät tarvitsemaan Häntä.

- Larry Richards

Varaa aikaa ryhmäsi yhteisestä ajasta keskustellaksenne itsestänne, elämätarinoistanne – joko koko ryhmässä tai sitten jakamalla ryhmä pareihin tai neljän hengen ryhmiin.

Ideoita:

Keskustelkaa jostain tietystä Raamattutunnin kohdasta: "Mitä tämä kappale sanoi minulle? Miten aioin toimia sen mukaan?"

Kirjallisia kokemuksia: (Hyvä ensitapaamisella) Anna jokaisen päättää seuraava lause: "Nimeni on .... Jännittävintä mitä minulle tapahtui tänä kesänä oli ..."

Lisää kysymyksiä auttamaan ihmisiä kertomaan heidät tarinansa: "Mikä on sinun lempipaikkasi talossa ja miksi?" "Missä asuit ja mitä teit kun olit kuudennella luokalla?" (syvempää:) "Milloin, jos näin on käynyt, tuli Jumala sinulle muuta kuin sanaksi?" "Keneen henkilöön (Jeesuksen lisäksi) voit samaistaa itsesi ja miksi?"

(3. ja 4. tapaaminen) "Mennään ympäri koko ringin ja annetaan jokaisen antaa 'säätiedotus', eli kertokaa miltä tuntuu tänään." Tätä on hyvä tehdä silloin tällöin.

Varatkaa aikaa tapaamiselle normaalien kokoontumisaikojen ulkopuolella – joko pareittain tai neljästään (lounas, päivällinen, …).

Rukouspareja.

Ryhmätoiminnan ulkopuolella: grillijuhla, piknik, retkeily, matkoja.

2. Hyväksy ja nauti erilaisuudesta.

Meidän ei ainoastaan tarvitse arvostaa erilaisuuttamme, vaan myös tehdä työtä yhdessä niistä huolimatta.

Teologinen perspektiivi:

Jokainen yksilö ryhmässäsi on Jumalan luoma.

Jumala loi meidät erilaisiksi - armolahjat (Room. 12, 1. Kor. 12)

Ideoita:

3. Hoida henkilökohtaiset tarpeet.

Jos jonkun säätiedotus lupaa "pyörremyrskyjä" niin on parempi ottaa asia ylös. Kysy syytä tähän jotta hän voisi keskittyä paremmin Raamatun opiskeluun.

Joskus sinulla on mahdollisuus tehdä tilaisuudesta erityinen: syntymäpäiväkutsut, sairastapaus, kuolema, muuttoapua, jne. Älä päästä tällaisia tilaisuuksia ohitsesi.

4. Avaa keskustelu.

Rohkaise ryhmäsi jäseniä kertomaan tunteistaan ajatustensa lisäksi. Ihmiset tulevat ryhmääsi mukanaan päivän kuorma. Auta heitä kuorman purkamisessa keskustelemalla.

Tuo itsestäänselvyydet kaikkien tietoisuuteen. Esimerkiksi jos Saara on itkenyt niin ojenna hänelle nenäliina ja sano, "Saara, on ihan oikein näyttää tunteitaan täällä. Sinun ei tarvitse selittää, mutta jos haluat niin kuuntelemme mielellämme". Jos Jaakko on haukotellut ja pilkkinyt niin että se ärsyttää sinua, voi leikillään kysyä, "Jaakko, oletko kunnossa?" Tällä tavalla annat Jaakolle tilaisuuden sanoa, "Olen todella väsynyt eilisestä matkasta. En tiedä onko minusta iloa tänään, mutta halusin silti tulla".

5. Harjoittele aktiivista kuuntelemista ja vaadi ryhmäsikin tekevän niin.

Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan...

- Jaak. 1:19

Se kuinka johdat ryhmääsi henkilökohtaisten asioiden jakamiseen määrää suurelta osin ryhmäsi toiminnan läheisyyden.

Aktiivinen kuunteleminen vaatii odottamista, mielenkiintoa, mukana oloa ja välittämistä. Passiivinen kuunteleminen ei vaadi mitään kuuntelijalta, ei mukana oloa, ei mielenkiintoa, ei vastakaikua (kivikin pystyy siihen).

6. Tee odotukset selväksi.

Kun teet odotukset selväksi ryhmälle, voit välttää ristiriitoja ja turhautumista. Tee tämä heti alussa. Kiinnitä myös huomiota vähemmän virallisiin tapoihin välittää odotuksia. Tämän mukaisesti tarkan aloitusajan pitäminen puhuu omasta puolestaan enemmän kuin sanat.

Ryhmäläiset tuntevat enemmän sitoutumista ryhmän tavoitteisiin jos he ovat mukana muodostamassa näitä tavoitteita. Jotkut tavoitteista on listattu tähän oppaaseen tai olet päättänyt ne etukäteen, mutta monet tavoitteet ovat ryhmäsi muodostamia. Esimerkiksi miten toimimme lasten kanssa, moneltako lopetamme, kuka tarjoaa virvokkeita jos ollenkaan, haluammeko tavata ryhmän tapaamisajan ulkopuolella?


Rukoilu pienryhmissä

Kristityn työkalu numero 1 auttaa toista ihmistä on rukous jokaisen hyvän ja täydellisen antajan puoleen, Jumalan puoleen. Olemme laittaneet rukouksen Yhteys - otsikon alle sillä rukous on kristillistä yhteyttä.

Rukous ryhmässä voi kuitenkin olla varsin intiimiä joillekin. Sen lisäksi että se on kommunikoinnin syvempi taso (toivottavasti), ovat jotkut enemmän huolissaan oikeiden sanojen käyttämisestä, äänensävystä, eleistä tai jostain muusta jonka he liittävät "oikeaoppiseen rukoukseen".

Ajattele sitä iloa kun vauva jokeltelee ensimmäisen "Da Da."- äänteensä. Samankaltainen ilo nousee kun ujo etsijä tekee ensimmäisen yrityksensä tavuttaa yleisen rukouksen! Sinä pystyt siihen jos vain lähestyt mahdollisuutta huolella ja kärsivällisesti.

Tässä muutama hyvä vinkki ryhmässä rukoilemiseen:


Ryhmän dynamiikkaa

On paljon eri tekijöitä jotka vaikuttavat syvyyteen ja läheisyyteen jonka ryhmä voi saavuttaa olemassaolonsa aikana. Jos esimerkiksi hyvin harva pääsee tulemaan yhtenä viikkona, on yhteys tilapäisesti mennyt poikki katkaistaen samalla "läheisyyden".

Tässä muutama ulkoinen, ympäristöön liittyvä tekijä jotka tulisi ottaa huomioon:

Ryhmän koko: Mitä suurempi ryhmä sitä vähemmän henkilökohtaisempi se on. Kaikkien on vaikeampi tulla kuulluksi suuressa ryhmässä. Yksilön on suurempi "piiloutua" suureen ryhmään (joka voi olla hyvä joskus). Johtajuuden tulee olla voimakkaampi, joka puolestaan vähentää ryhmäläisten välistä kanssakäymistä. 6-8 hengen ryhmän on mahdollista pitää intiiminä. Paras pienryhmän koko on 6-12 henkeä.

Yksi tapa pitää 12:sta suurempi ryhmä intiiminä on jakaa se kahteen tai kolmeen ryhmään Raamattukeskustelun ajaksi. Sillä tavalla kaksinkertaistat mahdollisuudet ottaa osaa.

Kokoontumisten tiheys: Mitä useammin ryhmä tapaa, sitä läheisemmäksi se voi muodostua. Jos ryhmä kokoontuu kerran kuussa, täytyy heidän paljon viettää paljon enemmän aikaa intiimin ilmapiirin aikaan saamiseksi verrattuna ryhmään joka tapaa joka tai joka toinen viikko.

Tila ja istumajärjestys: Pienryhmän periaatteen mukaan ihmiset puhuvat toisilleen vain jos he näkevät toisensa. Siksi on järkevää istua ympyrässä (jossa ei ole kulmia) jossa kaikki näkevät ja tulevat nähdyksi. Jokainen joka istuu toisen takana (toisessa rivissä) tai kaikilta näkymättömissä tuntee varmasti itsensä ulkopuoliseksi. Pienryhmät yleensä tapaavat kodeissa koska olohuone on yleensä luokkahuonetta mukavampi. Sen lisäksi olohuone on oikean kokoinen jos vertaa sitä kokoontumiseen keskellä suurta huonetta.

 

2. Jumalan palvonta

Ylistys pienryhmissä

Ap. t. 2:47: ...He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa.

Antakaa Herralle kunnia, te jumalolennot,

tunnustakaa Herran kunnia ja voima!

Tunnustakaa hänen nimensä kunnia!

Kumartukaa hänen pyhän kirkkautensa eteen!

Ps. 29:1-2

Ylistyksen määritelmä...

Miksi ylistää Jumalaa?

Room. 15:5-11 - "Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat, antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä Kristuksen Jeesuksen tahdon mukaisesti, niin että te yksimielisesti, yhdestä suusta ylistäisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää. Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi. Tarkoitan tätä: Kristus on tullut palvelemaan juutalaisia. Hän on tullut vahvistamaan isille annetut lupaukset osoittaakseen, että Jumala pysyy sanassaan. Hän on tullut myös, jotta muut kansat saisivat ylistää Jumalaa hänen laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu: - Siksi ylistän sinua kansojen keskellä, laulan kiitosta sinun nimellesi. Ja edelleen: - Riemuitkaa, kansat, yhdessä hänen kansansa kanssa. Ja vielä: - Kiittäkää Herraa, kaikki kansat! Ylistäkää häntä, kansakunnat!"

Ylistys asettaa meidät vastaanottamaan Jumalan armon.

Miksi ylistää pienryhmissä?

Opiskella Raamattua vastaamatta siihen ylistyksellä on kuin pitää Raamattua pelkkänä tekstikirjana, voisimme yhtä hyvin kokoontua lukemaan Homerin Odysseusta.

Avaa silmäni näkemään sinun lakisi kaikkine ihmeineen. -- Ps. 119:18

"Jos Sokrates tulisi huoneeseen nousisimme kaikki ja tekisimme hänelle kunniaa. Mutta jos Jeesus tulisi huoneeseen, menisimme maahan ja palvoisimme häntä." - Napoleon

Joitain ideoita ylistykseen:

 

Ylistysmusiikin kuuntelu:

(Lähde: Jokke Loimi, Finska Filadelfia.)

Vertaile:

Me ylistämme Jumalaa kirkkomme ylistyskokouksissa. Miksi on kuitenkin tärkeää ylistää pienryhmissä? Mitä etuja on siinä että koko seurakunta on koolla yhteisessä ylistyksessä? Mitä etuja on ylistyksellä pienryhmissä?

Jos et ole koskaan kuullut vuorien laulavan tai nähnyt puiden taputtavan käsiään, niin älä kuvittele että se johtuu siitä etteivät ne tekisi sitä. - McCandlish Phillips

3. Jumalan Sanan opiskelu ja soveltaminen jokapäiväiseen elämään

Tehokas opettaminen

Ap. t. 2:42: ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta.

Nyt kun new age nostaa päätään eri puolilla maailmaa ja opit jälleensyntymisestä, jumala sinussa- oppia, jne. Kaikki "hyvät ihmiset" pääsevät taivaaseen. Joillakin kristityillä on vääriä kuvia Jumalasta: ettei Jumala todella välitä minusta tai että meidän pitää polttaa itsemme loppuun voittaaksemme Jumalan hyväksynnän.

George Barna (What Effective Churches Have Learned Seminar at Capital Christian Center, 1996)

Tämä on kirkon jäsenille tehdyn mielipidetutkimuksen tulos:

Kyllä/Ei kysymys: "Tarvitseeko ihmisen olla hyvä toisille voidakseen pelastua?"

46% vastasi "kyllä" antaen ymmärtää ettei pelkkä usko riitä. Saman "kyllä" – vastuksen antoi 44% vanhimmista, 18% pastoreista ja 22% työntekijöistä.

Jumala katsoo ankarasti väärää ajatteluun sillä se johtaa väärään tapaan toimia ja käyttäytyä.

Niinpä Jumala antoi meille kirjoitetun Sanansa testatakseen meidän uskoamme ja käyttäytymistämme.

Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. – 2. Tim. 3:16-17

Lisäksi Jumala antoi seurakuntiin opettajia ja varusti heidät tehokkaasti ymmärtämään ja opettamaan Jumalan Sanaa.

Kun ihmisille puhutaan opettamisesta, tulee heidän mieleensä kuva ihmisistä istumassa tuoleilla monessa rivissä ja joku edessä opettamassa. Mutta antoiko Jeesus samanlaisen kuvan? Niinkö sinä sait parhaat oppisi elämän varrelle vanhemmiltasi?

Pienryhmissä voimme käyttää opetustapoja jotka ovat tehokkaimpia mitä aikuisryhmissä voi käyttää. On tilaa lyhyille monologeille, keskustelulle kysymysten ympäriltä, tarinoiden kertomiselle, kohdeopiskelulle, jne. Samalla kun kehität suhteita ryhmäläisiisi saat samalla enemmän mahdollisuuksia soveltaa oppimaasi käytännön tasolla (ja yleensä ryhmän tapaamisajan ulkopuolella) ihmisiin joilla on ongelmia.

Tapa, jolla eniten opetamme pienryhmissä on keskustelumetodi. (Jos sinulla on hieno luento Raamatusta, löytyy sillekin varmaan paikka, mutta ei pienryhmässä.)

Keskustelumetodissa käytetään kolmen tyyppisiä kysymyksiä, joihin sitten ryhmän jäsenet vastaavat. "Avoimet" kysymykset auttavat ryhmän jäseniä heidän opetellessa tuntemaan toisensa tai lämmittävät Raamattutunnin aiheen. "Suuret" kysymykset esitetään suoraan ryhmäläisille jotta Raamattutunnin aihe tulisi huomioitua ja tulkittua. Joskus voidaan Raamattutunneilla käyttää "Johdattelevaa metodia." Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä että ensin luetaan Raamattua ja sitten muodostetaan johtopäätöksiä. Haluamme jonkun tietyn Raamatunkohdan puhuvan meille. Ryhmän jäseniä haastetaan löytämään kohdan historiallisen ja kirjallisen asiayhteyden yrittäen niiden kautta ymmärtää kohta niinkuin alkuperäinen lukija olisi sen ymmärtänyt. Kun meillä on varma tuntuma siitä mitä tämä Raamatun paikka sanoo ja tarkoitta, "Jatko" kysymykset haastavat ryhmän jäseniä soveltamaan oppimaan omaan tilanteisiinsa. ("Avoin", "Suuri" ja "Jatko" ovat termejä joita käytään "Tee löytöjä" - kirjallisuudessa. Tätä jakoa käytetään myös pienryhmäoppaissa vaikkei niitä heti sellaiseksi tunnistaisikaan)


Kuinka opimme ja kasvamme uskovaisina?

Ei pidä ajatella että vaikka me olisimme opettaneet jotain niin ryhmäläiset olisivat sen oppineet. Toisinsanoen, sinä voit olla opettanut Efesolaiskirjeen alusta loppuun, mutta se ei välttämättä tarkoita että sinun ryhmäläisesi olisivat oppineet sen. Lisäksi saattaa olla että joku oppi kaiken tarpeellisen tiedon Efesolaiskirjeestä mutta ei ole saanut siitä mitään kirjan elämänohjeista sovellettavaksi.

Siispä, opettaminen ei ole tarpeeksi. Meidän tulee jatkaa kunnes he ovat oppineet—oppineet soveltamaan Jumalan periaatteita jokapäiväiseen elämäänsä.

Vertaa

Mitä olet oppinut viimeaikoina? Kuinka opit sen? (toteuta se pienryhmässä)

Opitko suurimman osan siitä mitä tiedät pienryhmistä lukemalla kirjoista, käymällä seminaareilla tai oppitunneilla – vai opitko sen kokemuksen kautta?

Perusoletus: oppiminen ja kasvaminen alkaa syntymästä ja loppuu kuolemaan.Raamattukeskustelun taito

(Lähde: Good Things Come In Small Groups, chapter 8)

Suurin osa opetuksesta tapahtuu keskustelumetodia käyttäen. Tämä tarkoittaa sitä että valmiit oppimateriaalit antavat enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Tämä johtuu siitä että vastaus kysymykseen lukee Raamatussa. Ryhmäsi jäsenet pystyvät vastaamaan kysymyksiin lukemalla Raamattua. Aivan toista on kysyä heidän elämäntarinaansa, mielipidettään tai luovaa ajattelua siitä kuinka soveltaa tiettyjä periaatteita heidän elämäänsä.

Tässä on muutamia hyviä esimerkkejä kuinka kysymyksiä voi käyttää luovasti niin että ryhmän jäsenet voivat tehokkaasti oppia Raamattua.

1. Kysy hyviä kysymyksiä.

Hyvä kysymys... Kertaa kysymykset keskustelun aikana ja ohjaa keskustelua tarvittaessa.

(Lisätietoja: Good Things Come In Small Groups, chapter 6:Leading Bible Discussions)

 

2. Anna useamman kuin yhden vastata kysymykseen.

"Mitä muuta te loput löysitte?"

"Mitä muut voivat tähän lisätä?"

3. Huomioi vastaukset.

Suullisesti (silmäkontakti, hymyile, nyökkää) ja/tai sanatta – hyväksy hyvä vastaus: "Kyllä" "Oikein" "Tuo oli hyvä huomio, Risto."

4. Ota kaikki mukaan.

Yksi syy ryhmätyöskentelyyn on kaikkien mukaan saaminen. Varmista että kaikki ovat ymmärtäneet sen. Voit rohkaista hiljaisempia ryhmän jäseniä antamalla heidän lukea Raamattua ja pitämällä silmäkontaktia heihin samalla kun kysyt kysymyksen. Katse sanoo, "Minä kuuntelen – tai olen valmis kuuntelemaan - sinua."

5. Pidä kaikki mukana.

Tee aina välillä yhteenveto muistuttaaksesi ihmisiä siitä mitä on sanottu esillä olevasta kysymyksestä.

Jos joku harhautuu pois aiheesta ohjaa heidät hellästi takaisin:

Toista kysymyksesi ja sano, "Onko kenelläkään mitään sanomista tästä kysymyksestä?"

6. Jaottele kysymykset.

Ikinä ei tule olemaan tarpeeksi aikaa jotta kaikki voisivat antaa tyhjentävän vastauksen jokaiseen kysymykseen. Sen takia tarvitaan sinun johdattelemistasi. Älä vietä liikaa aikaa yhdessä kysymyksessä. Tee jo edeltäkäsin huomio siitä kysymyksestä joka on tärkein. Jätä muut kysymykset väliin jos aika loppuu. Kyllä, sinulla on lupa tehdä se!

Mutta, mihin väliin minun luentoni tulee?

Luentojen pitäminen on edelleen hyvä tapa opettaa. Jotkut ryhmänjohtajat pitävät hyvin valmistellun luennon Raamattukeskustelun alussa tarkoituksenaan tiivistää aikaisempien kokoontumisten keskustelut kappaleen historiallisesta ja teologisesta asiayhteydestä päivän aiheeseen. Toinen sopiva hetki luennolle on keskustelun lopussa tarkoituksena kiteyttää kappaleen pääkohdat ja mahdolliset sovellukset.

Vertaa:

Kirkossa meitä opetetaan Jumalanpalveluksessa. Meillä on hyviä oppisarjoja. Radiosta tulee paljon hengellistä opetusta. Siispä mitä etua on opetuksella pienryhmässä verrattuna muihin kanaviin?

4. Evankeliointi ja suuntautuminen ulospäin

Ap. t. 2:47: ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä jotka pelastuivat.

Ap. t. 5:42: Entiseen tapaan he joka päivä opettivat temppelissä ja kodeissa ja julistivat, että Jeesus on Messias.

K.A.S.V.U: Ryhmät maailmaa tavoittamassa

Valitettavasti jotkut ryhmät eivät koskaan saavuta enempää kuin ensimmäiset kaksi tai kolme pienryhmän tavoitetta. Tämä on surullista. Se on kuin juoksija joka on harjoitellut vuosia Olympialaisia varten. Mutta hän saa väärää tietoa kilpailun alkamisajasta ja saapuu yllätyksekseen stadionille huomatakseen että hänen kilpailunsa on jo juostu – ilman häntä.

Kaikella meidän yhteyden ja uskon rakentamisemme on tarkoitus, joka on paljon suurempi kuin pienryhmän puitteet. Jumalalla on sellaiset suunnitelmat pienryhmällesi että se tulee vaikuttamaan yhteisöäsi, työpaikkaasi, kotiasi ja ehkä jotain toista ihmisryhmää toisella mantereella! Siinä on suuria ajatuksia – mutta sehän on täsmälleen mitä tapahtui Jeesuksen vetämässä 12:sta hengen pienryhmässä. Ja se on toistunut uudestaan ja uudestaan. Itse asiassa monet herätykset ja lähetyspurkaukset ovat saaneet alkunsa pienryhmästä.

Siispä jatka suuntautumista ulospäin. Älä itse asiassa edes odota että saisit ryhmäsi kunnolla toimimaan, aloita ensitapaamisesta.


Tyhjä tuoli

Yksinkertaisin suuntautuminen ulospäin on "tyhjä tuoli." Se tarkoittaa että sinulla on kahdeksan jäsentä ryhmässäsi, mutta laitat esille yhdeksän tuolia. Yksi paikka on tyhjä, mutta haluaa tulla täytetyksi seuraavassa tapaamisessa. Rukoilkaa tämän henkilön puolesta jolla Jumala haluaa täyttää tämän paikan. Kerro ryhmälle että tyhjä tuoli muistuttaa ryhmää siitä että uusi jäsen on aina tervetullut. Haasta heitä tuomaan joku mukanaan seuraavaan tapaamiseen, jotta tyhjä tuoli saataisiin täytettyä (ja laita sitten yksi tuoli lisää).

Kun alat täyttämään tyhjää tuolia, tulee ryhmäsi tulevaisuudessa kasvamaan mukavan kokoiseksi. Niin se toimii. Tiedämme ettei se käy kivuttomasti, mutta voit kokeilla jotain seuraavista:

Ryhmän jäsenten evankeliointi

Kun ryhmä hoitaa omia jäseniään luokitellaan se yhteydeksi, mutta linja on hieman hämärä mikäli joku tarvitsija on yksi ryhmän nykyisistä jäsenistä, potentiaalinen tuleva jäsen tai ystävä, naapuri tai jonkun ryhmän jäsenen sukulainen. Mutta oli hän kuka tahansa niin riennä hätään! Varaa jokaisesta kokoontumisesta hieman aikaa suunnitellaksenne tai raportoidaksenne ulospäin suuntautunutta tapahtumaa. Pidä sitä hyvin tärkeänä.

Evankeliointi ryhmän ulkopuolella

Sinun pienryhmäsi tulee olemaan mahtava tiimi palvelutoimintaan. Käytä yhteistä aikaanne suunnitellaksenne ja raportoidaksenne projekteista ympäristönne läpikäymiseksi, naapureiden kutsumista ryhmäänne tai seurakuntanne tapahtumiin, perustaaksenne Raamattupiirin kortteliinne tai muun tapahtuman. Jotkut ryhmät ovat tehneet myös lyhyitä lähetysmatkoja, keränneet rahaa pakolaisille ja auttaneet seurakunnan talkoissa.

Mahdollisia pienryhmien lähetysprojekteja

Pidä ryhmässäsi aivoriihi ja keksi omia projekteja:

*

*

*

*

*

 

 

5. Kaikki alkaa johtajuudesta

Pienryhmän menestyminen on johtajasta/johtajista riippuvainen.

Tehokkaan pienryhmänjohtajan ominaisuudet

Tehokas pienryhmänjohtaja...

1. Ylläpitää henkilökohtaisen suhteen Kristukseen, niin että se näkyy Kristuksen rakkauden kaltaisuutena ja Jumalan Sanan soveltamisena jokapäiväisessä arkielämässä.

Henkilökohtaisen suhteen Kristukseen: Olet tunnustanut syntisyytesi ja luottanut Jeesukseen Kristukseen syntien anteeksiantajana. Olet päässyt jossain määrin kokemaan sitä yltäkylläistä elämää, jonka Kristus on tullut meille antamaan.

Kristuksen rakkauden kaltaisuutena: Sinun suhteesi aviopuolisoosi, lapsiisi, naapureihisi, työkavereihisi,… on sen rakkauden leimaama, jota Kristus osoitti sekä pyhille että syntisille.

Jumalan Sanan soveltamisena jokapäiväisessä arkielämässä: Vaadit jatkuvasti kuuliaisuutta Jumalan Sanan käskyille ja periaatteille. Harjoitat jatkuvasti hengellistä opetuslapseutta, johon kuuluu henkilökohtainen Raamatunluku, rukous, yhteys, palvonta ja kymmenysten maksu.

Ennenkuin voit johtaa toisia, tulee sinun kyetä johtamaan itseäsi.

Tehokas pienryhmänjohtaja...

2. Tulee kyetä ohjaamaan ihmisiä elämään Kristukselle.

Sinulla on kyky organisoida ihmiset tekemään työtä Jumalalle. (Sinun ei kuitenkaan tarvitse tehdä kaikkea itse) Käy asia läpi mielessäsi. Toiset ovat synnynnäisiä johtajia, toiset oppivat johtamaan. Ja loput kykenevät seuraamaan, mikä sekin on hyvä. Kuitenkin jokainen pienryhmä tarvitsee johtajan. Ellet sinä ole nimetty johtaja niin joku toinen on. Haluamme sinun olevan johtaja.

"Maailmassa on kolmenlaisia ihmisiä—niitä jotka menevät eteenpäin, niitä jotka pysyvät paikallaan ja niitä jotka liikuttavat muita." - Li Hung Chang

Joka luulee johtavansa vaikkei kukaan seuraa häntä, on vain kävelyllä. - John Maxwell

Johtajuus on kykyä vaikuttaa ihmisiin. Kristityt johtajat tietävät kyvyn tulevan Jumalalta ja siten sitä tulisi käyttää vastuullisesti.

Kristitty johtajuus on palvelevaa johtajuutta.

Palveleva johtaja tunnistaa Jumalan asettaneen hänet ryhmään palvelemaan ryhmän jäseniä. Joskus tämä on vaikeaa harjoitella pienryhmässä, mutta sinun tulee kyetä säilyttämään puhumisen ja kuuntelemisen välinen tasapaino.

"Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija."

- Jeesus, Matt. 20:26

Tehokas pienryhmänjohtaja...

3. On omistautunut henkilökohtaiseen kasvuun.

Tarvitsemme UKK henkilöitä: Uskollisia, Käytettävissä olevia ja Koulutettavia johtajia. Ei sinun tarvitse olla näissä kaikissa täydellinen ennenkuin olet aloittanutkaan. Voit saada oppia johtajuuskoulutuksesta, työntekijäpalaverista, kokeneilta johtajilta sekä myös tiimisi jäseniltä. Kokemusta hankit myös itse valmistatumalla jokaiseen tiimipalaveriin tuoden aina jotain mukanasi. Käytä kirkollasi tai sen ulkopuolella järjestävää johtajakoulutusta.

Pienryhmä tarkoittaa eri asioita eri yhteyksissä. Jos olet toiminut ryhmänjohtajana aikaisemminkin, on tärkeää että olet halukas oppimaan ja noudattamaan tässä ohjekirjassa esitettyä tapaa johtaa pienryhmiä.

Tehokas pienryhmänjohtaja...

4. On Pyhän Hengen täyttämä.

Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa Hengen täyttää itsenne.
- Ef. 5:18

Pyhä Henki...

On erittäin hyvä jos sinulla olisi yksi tai useampi seuraavista armolahjoista:
Pastori - Opettaja
Johtaja

Organisoija

Rohkaisija

Yksi pienryhmän hyvistä puolista on armolahjojen kirjo. Sinun tehtäväsi on järjestää ja johtaa niin että kaikki uskovaiset tulevat rohkaistuiksi ja saavat mahdollisuuden käyttää armolahjojaan. Jotkut kirkkokunnat pitävät tärkeänä ylläpitää kovaa kuria kaikissa pienryhmissään, jotta ne eivät ajautuisi pois ja erkanisi totuudesta. Me kuitenkin uskomme Pyhän Hengen voimaan johdattaa kaikkia sitä haluavia uskovaisia totuuteen ja pois väärästä. Siksi ryhmäkurin koulutuksessa, opiskelussa sekä yhteyksien rakentamisessa ja ylläpidossa tulee olla väljä.

Raamatussa on oppimme.

Pyhä Henki on opettajamme.

Sinä olet se väline joka tuo nämä kaikki yhteen ryhmässäsi.

Tehokas pienryhmänjohtaja...

5. Laskee sitoutumisensa hinnan ja on halukas maksamaan sen.

"Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, niin kai hän ensin istuutuu arvioimaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi" – Luuk. 14:28

Olenko tarpeeksi kypsä Herrassa johtamaan pienryhmää?

Tehokkaan johtajuuden esteet


Neljä johtamistyyliä *

*Sovellettu lähde: The Small Group Leaders Training Course by Dr. Judy Hamlin. Navpress, 1990.

Autokratiivinen johtamistyyli

Tämä johtamistyyli on käytännöllinen kriisien sattuessa, kuten esimerkiksi sodassa. Se soveltuu myös vanhemmille joilla on esikouluikäisiä lapsia.
Tämä ei ole sopiva tyyli johtaa pienryhmää.

 

Auktorinen johtamistyyli

Tämä johtamistyyli on sopiva mikäli johtaja on selvästi pätevin henkilö.

Tämä johtamistyyli on käytännöllinen pienryhmän alkuvaiheilla. Kun ryhmä aikuistuu tulevat joustavuus ja herkkyys määrääviksi.

Demokraattinen johtamistyyli

Tämä johtamistyyli on paras silloin kun ryhmän kaikki jäsenet ovat tasavertaisia siihen mitä tulee kykyihin, koulutukseen ja kokemukseen.

Tämä on kaikkein sopivin tyyli johtaa pienryhmää.

Laissez-Faire johtamistyyli

Tämä ei ole lainkaan johtajuutta. Tyhjö sallii dominoivien jäsenten ottaa johdon.

Vertaile:

Minun johtamistyylini on yleensä ______________________________.

 

Pienryhmän aloittaminen tyhjästä

Mitä sinulle tullaan tarjoamaan:

Pyhä Henki tulee tasoittamaan tien. Jumala on asettanut ihmisiin nälän Jumalan puoleen ja tarpeen ihmissuhteisiin.

Ihmisillä on jonnekin kuulumisen perustarve. Anna heidän kuulua sinun pienryhmääsi.

Kannattaa myydä ideaa etukäteen uutiskirjeellä, esitteillä, ilmoitustaulun kautta, kuulutuksella kokouksessa, lauluryhmän kautta, käydä pyytämässä suullisesti, jne.

Mitä sinun tarvitsee pystyä antamaan:


Seitsemän askelta aloittaa ryhmä

1. Rukoile. 2. Jatka rukoilemista ja tee lista ihmisistä jotka Jumala antaa sinun sydämellesi kutsuaksesi heidät ryhmääsi. Tämä lista tulee jatkossa olemaan ryhmäsi osaanottajalista.

3. Suunnittele ei- muodollinen kerran järjestettävä sosiaalinen tapahtuma kodissasi tai kokoontumispaikassasi. Voit suunnitella illallisen, grillijuhlan tai jälkiruuan. On hyvä idea jos suunnittelet tällaisen sosiaalisen tapahtuman juuri sille illalle jolloin haluat ryhmäsi tapaavan jatkossakin (esim. tiistai-ilta).

4. Kutsu osaanottajat listaltasi mukaan sosiaaliseen tapahtumaasi (tai lähetä kutsuja). Kerro heille että kokoat ihmisiä yhteen kertoaksesi ideasta aloittaa Raamattupiiri pienryhmässä. Sano että tulevat mukaan kutsuille kuullakseen lisää siitä.

5. Kutsujen loppupuolella pyydä saada ihmisten huomio vartin ajaksi. Kerro mitä pienryhmäntoiminta on merkinnyt sinulle. Kerro heille pienryhmätoiminnan neljä päämäärää (YPOE). Ole optimistinen ja innostunut. Kysy heiltä jos he olisivat valmiita tulemaan mukaan tällaiseen ryhmään. Etsikää sopiva aika ja paikka tapaamiselle (valitkaa niistä vaihtoehdoista jotka sopivat sinulle) sekä tehkää päätös ensimmäisestä pienryhmätapaamisesta. Pyydä jokaista ottamaan ystävä mukaan. Pyydä jokaista vastaamaan henkilökohtaisesti (joko suullisesti tai kirjallisesti).

6. Kun olet sopinut ajan ja paikan ensimmäiselle tapaamiselle, levitä sanaa eteenpäin. Soita, vieraile ja kirjoita jokaiselle listalle olevalle, mukaanlukien ne jotka eivät olleet läsnä juhlassa. Muista antaa selvät ajo-ohjeet luoksesi. Rukoile ensimmäisen tapaamisen onnistumisen puolesta.

7. Valmistaudu vetämään ensimmäinen tapaamisesi. Tämä on kaikkein tärkein asia. Suunnittele työjärjestys huolella. Kokoa kaikki tarvittava materiaali. Suunnittele huoneen järjestely niin että kaikki voivat istua ympyrässä. Tee kokouspaikasta näyttävä ja kutsuva. Ensivaikutelma on tärkeä joten eliminoi kaikki häiriötekijät ympäristöstä.

Kaikki on valmista! Vedä syvään henkeä, huokaise rukous ja ANNA MENNÄ!